Księgi handlowe


dokumenty w segregatorze Księgi Handlowe to najbardziej skomplikowana, najdokładniejsza, a jednocześnie najbardziej pracochłonna forma ewidencji księgowej i podatkowej. Z tego względu znaczna część biur rachunkowych nie świadczy usług prowadzenia tego typu ewidencji. Nasze Biuro zajmuje się księgami handlowymi od początku swojego istnienia. 

 

Księgi handlowe – jakie podmioty są zobowiązane do prowadzenia Ksiąg Handlowych?

Do prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) zobowiązane są między innymi:

  • spółki handlowe: m.in. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna (bez względu na osiągane przychody),
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób, fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku, jeśli ich przychody za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2 mln euro.

Dobrowolnie księgi handlowe mogą też prowadzić inne podmioty, które nie osiągają limitów wskazanych przez ustawodawcę, aczkolwiek takie sytuacje są bardzo rzadkie. W historii naszego Biura żaden przedsiębiorca się na taki wybór nie zdecydował.

Księgi handlowe wymagają ewidencjonowania dosłownie każdej operacji gospodarczej wynikającej z prowadzonej działalności, prowadzenia systematycznych zapisów w tzw. księdze głównej i kilku ewidencjach pomocniczych. Wymagają też sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, które w określonej grupie firm podlegają audytowi. Dla mniejszych podmiotów istnieją uproszczenia w prowadzeniu ksiąg handlowych.

 

Księgi handlowe – co oferujemy w ramach usługi?

Klientom zobowiązanym do prowadzenia ksiąg handlowych oferujemy m.in.:

  • sprawdzenie, czy księgi handlowe są wymagane, ewentualnie czy podatnik może skorzystać z uproszczeń w ich prowadzeniu,
  • dopasowanie zakresu niezbędnych dokumentów i ewidencji do prowadzonej działalności,
  • weryfikację dokumentów pod względem ich poprawności z punktu widzenia księgowości,
  • prowadzenie księgi handlowej, ewidencji pomocniczych i ewidencji na potrzeby podatkowe,
  • prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatku VAT, dla podmiotów, którzy są podatnikami tego podatku,
  • przygotowanie sprawozdania rocznego i rozliczenia rocznego.

Istnieje możliwość odbioru dokumentów w siedzibie Klienta.


Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy. Napisz lub zadzwoń – czekamy na Ciebie.

Czytaj więcej